ใครยังไม่ได้บ้าง! “ดีเจภูมิ” มอบกล่องอาหาร นานหนึ่งเดือน ส่งฟ รี

~

ไทยสร้างไทย เสนอเยียวยา ครัวเรือนละ 10,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน

~

~

~

~

~

~

VDO ไทยสร้างไทย เสนอเยียวยา ครัวเรือนละ 10,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *