3 วันเกิด จะมีมาก ต้นปี 21 อยู่เฉยๆ ก็ได้โชคถึงมือ

3 วันเกิด จะมีมาก

ต้นปี 21 อยู่เฉยๆ ก็ได้โชคถึงมือ
ยินดีกับมหาเศรษฐีบริวารมากมาย

เกิดวันจันทร์
มีเพื่อนสมัยเรียนช่วยเหลือเ รื่ อ

~

~

~

งหาเ งิ นทุนหรือหุ้นส่วนเข้ามาคุยเ รื่ อ งธุรกิจ

ทำให้ธุรกิจโตขึ้นมากและเ งิ นโดยรวมก็เพิ่มขึ้นมาก ทำให้เ งิ นเยอะขึ้นและมั่นคงขึ้น

คนที่มีคนช่วยเหลือด้านการเ งิ

นในช่วงนี้ถือว่าดีมาก เพราะว่าโอกาสไม่ได้มีง่าย

และเป็นทุนที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่า

ยกว่าคนอื่นทำให้มีโอกาสที่จะเฮง ร ว ย ได้มากกว่า

~

~

~


ยินดีกับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงคน เกิดวันพุธ
มีญาติช่วยเหลือเ รื่ อ

งการแนะนำช่องทางด้านการทำงานหรือขย ายสาขา

ทำให้มีโอกาสที่ขย ายสาขาหรือเพิ่มเติมในส่วนข

องงานใหม่ได้เป็นอย่างดี ทำให้การเ งิ นเยอะขึ้น

ยินดีกับท่านมหาเศรษฐีร่ำรวย

เกิดวันศุกร์

~

~

~


มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคยติดต่อ ลูกค้าเก่าหรือหน่วยงานที่ประทับใจ

ในการทำงานของเรานึกถึงและ

เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้การงานเติบโตกว่าที่คิด

และที่สำคัญอุปสรรคที่แก้ไม่ได้จะแก้ไขได้อย่างดี

~

~

~


มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคยติดต่อ ลูกค้าเก่าหรือหน่วยงานที่ประทับใจ

ในการทำงานของเรานึกถึงและเข้า

มาช่วยเหลือ ทำให้การงานเติบโตกว่าที่คิด

และที่สำคัญอุปสรรคที่แก้ไม่ได้จะแก้ไขได้อย่างดี

มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคยติดต่อ ลูกค้าเก่าหรือหน่วยงานที่ประทับใจ

ในการทำงานของเรานึกถึงและเข้า

มาช่วยเหลือ ทำให้การงานเติบโตกว่าที่คิด

และที่สำคัญอุปสรรคที่แก้ไม่ได้จะแก้ไขได้อย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *